Джефри Джeймс Фокс е автор на много бизнес книги и популярни тренировъчни програми, експерт и консултант в областта на стратегическия маркетинг.