Мария Семьонова е автор на множество романи и създател на жанра "Руско фентъзи".


Обявена за най-добър писател в Европа на Еврокон 2008. Филмът по книгата "Вълкодав" спечели одобрението на зрители от много европрейски страни.

Резултати 1 - 2 от 2