ИнфоДар

София, България

Шедьоври на детската илюстрация

В тази поредица включваме както книги на най-добрите представители на класическите направления в детската илюстрация, така и на някои съвременни художници