УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 
Предназначение и използване.


Добре дошли на infodar.com. ИК ИНФОДАР позволява безплатен достъп до този сайт с цел предоставяне на информация за продуктите и услугите на ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ИНФОДАР. За да осигурим безопасна и неагресивна среда за всички свои ползватели, ние въведохме тези Условия за ползване, които обясняват правилата за употреба на нашия сайт. Чрез достъпа до която и да е част на infodar.com потребителите се съгласяват да бъдат правно обвързани и да се придържат към условията, посочени по-долу.

 

Отговорности

ИК ИНФОДАР не следи всички действия, които извършвате в този сайт, но си запазва правото да го прави.

(a) Сигурност

На потребителите се забранява да нарушават или да се опитват да нарушават мерките за сигурност на този сайт, включително, но не само:
 

(1) Да проучват, сканират или тестват уязвимостта на системата или мрежата или да нарушават мерките за сигурност без съответната оторизация;


(2) Да се намесват в обслужването на клиентите, хоста или мрежата, включително, но не само като използват различни начини за претоварване като „заливане“ (“flooding”), „множество имейли“ (“mailbombing”) или срив (“crashing”) на сайта;
 

(3) Изпращане на нежелани мейли, включително промоции и/или реклами на стоки и услуги;


(4) Поставяне на хедър от TCP/IP пакет или част от хедър информация в имейли или групов постинг; или


(5) Копиране на цялото съдържание на сайта или част от него, изтриване или промяна на съдържанието или препратка към сайта без изрично писмено съгласие от наша страна.


(b) Общи правила


Потребителите се съгласяват да използват infodar.com само за законни цели. Потребителите нямат право да използват този сайт за предаване, разпространение, съхранение или унищожаване на материали (a) в нарушение на законите и нормативните актове, (b) по начин, нарушаващ авторските и патентните права, запазената марка, търговската тайна или друга интелектуална собственост на трети лица, или да нарушават или разгласяват други лични права на трети лица, или (c) да клеветят, сквернословят, обиждат, заплашват, позорят, оскърбяват или подклаждат омраза.

(c) Нарушения


ИК ИНФОДАР има пълната свобода да определя дали някой нарушава тези правила и да действа както сметне за подходящо в случай на нарушение. Нарушенията на сигурността на системата или мрежата могат да бъдат подведени под гражданска или наказателна отговорност. ИК ИНФОДАР може да разследва случаи, които са свързани с подобни нарушения, да информира и сътрудничи с правоохранителните органи при разкриване и преследване на потребители, участващи в подобни нарушения.


(d) Прекратяване на обслужването


ИК ИНФОДАР може да прекрати или прекъсне достъпа до infodar.com без предизвестие при всяко действие, което ИК ИНФОДАР по свое усмотрение прецени като нарушение на настоящите Общи условия, на действащото законодателство или е във вреда на интересите на друг потребител.


Предоставяне на материали

В политиката на ИК ИНФОДАР не влиза приемането или съобразяването с всякакъв вид непоискани идеи и материали. Да НЕ се представят каквито и да е подобни материали. При условие че пренебрегнете това предупреждение, ние си запазваме правото да разглеждаме всички материали като неконфиденциални и без претенции за собственост или персонални права. Подобни материали и права стават наша собственост, освободена и изчистена от всякакви претенции от Ваша или нечия друга страна, и ние ще можем да ги използваме за всякакви цели, включително за реклама и промоции, без обезщетение или всякакви други задължения към когото и да било, включително и към Вас.
 

Интернет и линкове

ИК ИНФОДАР не носи отговорност за сигурността на този сайт или Вашата връзка със сайта в интернет. Изрично се забранява свързването на други сайтове с този сайт без предварително писмено разрешение от ИК ИНФОДАР. Ние може да допуснем някои линкове за удобство, но ИК ИНФОДАР не носи отговорност за неасоциираните сайтове или за материали, публикувани на този сайт от който и да е, различен от ИК ИНФОДАР. Моля имайте предвид, че правилата за ползване и политиката за конфиденциалност на свързаните сайтове могат да се различават от тези на ИК ИНФОДАР и би трябвало да се запознаете с тях, когато използвате линк за достъп до друг сайт.


Забранена употреба

Строго се забранява влизането или свързването с този сайт с цел да повредите или унищожите сайта, неговото съдържанието или мерки за сигурност, или да притеснявате или омаловажавате ИК ИНФОДАР, неговите продукти, услуги или служители. Да не се насочва към или през този сайт нежелани съобщения (спам).


Конфиденциалност

В съответствие със своята политика за поверителност ИК ИНФОДАР зачита личното пространство на потребителите на този сайт.


Освобождаване от гаранция

Този сайт се предлага КАКТО Е без всякакви гаранции. ИК ИНФОДАР не дава никакви подразбиращи се гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел, както и за липса на нарушение на интелектуална собственост. ИК ИНФОДАР не носи отговорност за навременността, правилността, липсата или прекъсването на достъп, вируси или други дефекти в сайта или в неговото съдържание. По никакъв начин ИК ИНФОДАР не би бил отговорен за каквито и да било щети, нанесени на потребителите, техните компютърни системи или друго, дори при условие че ИК ИНФОДАР е бил уведомен за възможността от подобни щети и без оглед на небрежност.

Приложимо право

Този сайт се контролира от ИК ИНФОДАР в София, България. По тази причина както сайтът, така и правилата са подчинени на законите на Република България независимо от местоположението на потребителя и всякакви претенции от всякакъв характер, свързани с него, трябва да се подават към съответните органи в България.

Съгласи
 
Използвайки този сайт, потребителите приемат и се съгласяват да спазват условията, уреждащи употребата на сайта и резултатите от нея.

Промени

ИК ИНФОДАР си запазва правото по всяко време да извършва промени в този сайт и в правилата и условията за употреба, влизащи в сила от момента, в който са публикувани на сайта.


Внимание:

ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА ИК ИНФОДАР В НАРУШЕНИЕ НА ТЕЗИ ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЯВА ЗЛОУПОТРЕБА И/ИЛИ НАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ПОРЪЧИТЕЛИТЕ НА САЙТА И МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ ВАС.