Борис Натанович Стругацки е руски писател-фантаст. Повечето му произведения са публикуване в съавторство с неговия брат Аркадий Стругацки.


  Борис Натанович Стругацки е роден на 15 април 1933 в Ленинград, днешен Санкт Петербург. Като малък преживява една зима в Лениндрадската блокада. Спомените му от тогава влизат в „Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики“. Той завършва Ленинградския механо-математически университет през 1955 г. със специалност „Звезден астроном“. Работи в знаменитата Пулковска обсерватория до 1965 г. Живее в Петербург. Женен, има син. След 1966 година и той е приет за член на съюза на писателите в СССР. Ръководи Ленинградския (Петербургския) семинар на младите писатели-фантасти. Председател е на номинационната комисия на премията „Странник“. Лауреат на международната награда „Хюго“ за научна фантастика.

Своите и съвместните с брат си преводи подписва и с псевдонимите С. Бережков, С. Победин, С. Витин.

Резултати 1 - 2 от 2