Диагностика на кармата Втора серия, книга 1 Опит в оцеляването

Сергей Николаевич ЛазаревСергей Николаевич Лазарев
dk_2_opit_v_ocelyavaneto_1_f
dk_2_opit_v_ocelyavaneto_1_fdk_2_opit_v_ocelyavaneto_2_b
Текуща цена: 14,90 BGN
Нашата цена: 11,92 BGN

ISBN 978-3-941622-59-3
Тегло: 287 kg
Страници: 276
Дължина: 128 мм
Височина 195 мм


Без наличности

 

Докато в първите си книги „Диагностика на кармата” и Човекът от бъдещето” С.Н.Лазарев разкрива как да се преодолее болестта и как човек да стане здрав, втората серия от книги от „Диагностика на кармата” под наслов „Опит в оцеляването” съдържа препоръки вече как да се почувстваме щастливи.


„Най- голямото чудо е промяната на характера и на мирогледа. Ако вместо да намразиш, си успял да съжалиш онзи, който те е обидил, ако се отнасяш великодушно към близкия, който неволно те е оскърбил – това си е истинско чудо. Ако да подаряваш ти е станало по-приятно, отколкото да получаваш, това също си е чудо. За да стане възможно всичко това трябва душата да се приведе в ред. Едва тогава в нея ще дойде любовта и ще направи човека щастлив. А когато е здрава душата, се появява бъдеще, оправят се и съдбата, и физическото здраве.

Когато човекът осъзнава, че е любов, че е едно с Твореца, той се отнася с любов, но отстранено към душата, съзнанието и тялото си. Човек започва да осъзнава, че е вечен в същността си, защото любовта е вечност. Душата му престава да е агресивна, понеже вечността не може да се изгуби и тогава се отварят много пътища за възпитаване на собствения си характер, съдба и тяло”.

                                                                                                                    С.Н. Лазарев

                                                                                          

                                

   Сергей Николаевич Лазарев е известен руски лечител, психолог и биоенергетик, направил открития без аналог в съвременния свят. Той съумява да разкрие механизма на кармата, споменаван в различни източници, но реално неизучен от никого досега. За първи път в историята Лазарев успява да види дълбочинните структури на душата, които определят нашето здраве и нашата съдба. Успява не само да ги види, но и да разработи система, с която може чрез душата да се излекуват тялото и съдбата. Системата на Лазарев всъщност е система за разбирането на света.

   Изследванията на Сергей Николаевич Лазарев представляват съвсем ново направление, в което органично се съединяват науката и религията.

    Трийсетте години изследвания и практика са помогнали на хиляди пациенти да се излекуват от най-тежките заболявания, които съвременната медицина смята за нелечими. Като резултат от дългогодишните изследвания, потвърдени на практика с излекуването на болните, възниква разбирането за механизма, който свързва мислите, емоциите и поведението на човек с болестите му и с болестите на неговите деца.

     Лазарев провежда хиляди изследвания, за да разбере, че въздействието върху емоциите може да променя съдбата и здравето на човек.

     Книгите на Лазарев вече много години са бестселъри в Русия и в страните от Източна и Средна Европа, където се разпространяват в милионни тиражи.

    А вече са достъпни и на български!

 

Правата за разпространение на всички книги на С.Н.Лазарев в България включително „Диагностика на кармата”,от кн.1 до кн.12,  „Човекът на бъдещето” с подзаглавие „Възпитание на родителите”,от кн.1 до кн.7 и „Диагностика на кармата”- втора серия с подзаглавие „Опит в оцеляването” части 1,2,3 и 4 са предоставени на ИК „ИНФОДАР”.